Autoportret sa Milenom

Autoportret sa Milenom Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Obj

 • Title: Autoportret sa Milenom
 • Author: Mirjana Mitrović
 • ISBN: 9788652102082
 • Page: 176
 • Format: Paperback
 • Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san, a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznena enja u srpskoj knji evnosti tog doba Mirjana Mitrovi Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san, a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznena enja u srpskoj knji evnosti tog doba Mirjana Mitrovi sada predstavlja na oj publici novo, prera eno izdanje romana o biografiji Milene Pavlovi Barili Bave i se ivotom najzna ajnije srpske slikarke u prvoj polovini 20 veka, Mirjana Mitrovi u etrnaest no i i epilogu rekonstrui e njenu sudbinu, slede i nomadski ivotni i umetni ki put, prate i proces Mileninog psiholo kog sazrevanja i napornu bitku za afirmaciju na svetskoj likovnoj sceni Vasa Pavkovi Poslednjim delom Autoportret sa Milenom doti e diskurs enskog pisma i sudbinu ene umetnice u mu kom svetu prva slikarka u klasi profesora tuka u Minhenu, nepodesna za nastavnicu likovnog u nizu gradi a u novostvorenoj dr avi nakon Prvog svetskog rata, objekat mu ke kavaljerske pa nje, slobodna umetnica i singl persona do poznih godina svog malovekog ivota Sa a iri

  • [PDF] Þ Free Download î Autoportret sa Milenom : by Mirjana Mitrović ✓
   176 Mirjana Mitrović
  • thumbnail Title: [PDF] Þ Free Download î Autoportret sa Milenom : by Mirjana Mitrović ✓
   Posted by:Mirjana Mitrović
   Published :2020-06-10T11:06:56+00:00

  About “Mirjana Mitrović”

  1. Mirjana Mitrović

   Mirjana Mitrović Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Autoportret sa Milenom book, this is one of the most wanted Mirjana Mitrović author readers around the world.

  956 thoughts on “Autoportret sa Milenom”


  1. Fantastična knjiga. Krajnje neobična, a ujedno predstavlja život u tom periodu. Kako umetnika, tako i običnog čoveka.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *